הסרטים

בסדנה לסרטי כיס נשים נפגשות, מתנסות לראשונה ביצירה בוידאו ומביאות את הסיפורים שלהן אל המסך. כמו כל מפגש ראשוני עם מדיום חדש, סרט כיס הוא יצירה חשופה, אינטואיטיבית וחפה מיומרה, בה החוויה קודמת לשפה. כל אחד מהסרטונים במקבץ הוא בבחינת עדות בגוף ראשון על התימות המרכזיות בעולמה של אישה אחת, כאן ועכשיו, כפי שבחרה לבטא אותן.