קינוקלאן - נשים עם מצלמות

קינוקלאן היא עמותה המקדמת דיאלוג בין נשים באמצעות יצירה משותפת. אנו יוזמות ומפיקות סדנאות וידאו מעשיות, הקרנות סרטים ושיתופי פעולה מגוונים, המשלבים פעילות יצירתית עם עשייה חברתית. צוות העמותה מורכב מנשות קולנוע ומדיה, יזמיות ופעילות חברתיות.

קינוקלאן - נשים עם מצלמות

קינוקלאן היא עמותה המקדמת דיאלוג בין נשים באמצעות יצירה משותפת. אנו יוזמות ומפיקות סדנאות וידאו מעשיות, הקרנות סרטים ושיתופי פעולה מגוונים, המשלבים פעילות יצירתית עם עשייה חברתית. צוות העמותה מורכב מנשות קולנוע ומדיה, יזמיות ופעילות חברתיות.